#Gespreksstof

Met #gespreksstof wil ik mediawijsheid bij tieners stimuleren en help ik opvoeders, jeugdwerkers en docenten om in gesprek te gaan over thema’s uit de online wereld van tieners en jongeren.

Picture Perfect

Leenard Kanselaar

Mock Beer

Book Mockup

BerryBerry

Healthy Food

Thanks to MockupZone
5/5